Espais naturals protegits i espiritualitat – Primer taller de la Iniciativa Delos 2006

Mallarach, Josep-Maria & Thymio Papaynnis (eds.) 2007

Recull de les actes del primer seminari internacional de La Iniciativa Delos, del Grup de Treball sobre Valors…