Publications de SIlene

Recursos pedagògics, didàctics i de formació: Plans o programes, guies, manuals… que ajudin a integrar els valors religiosos i de protecció de la natura. Mites, contes, rondalles i llegendes que mostrin els valors espirituals de la natura.

Load More