Skip to content

Divulgació

– CENTRE de DOCUMENTACIÓ que conté recursos i documents sobre la dimensió espiritual i cultural immaterial del patrimoni natural, des del nivell local a l’internacional. ( Centre de documentació de referència del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals de la Comissió Mundial d’Espais Naturals Protegits, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

– NOTÍCIES vinculades amb la missió de l’associació, d’àmbit local, nacional i internacional.

– PUBLICACIONS pròpies (llibres, butlletí, quaderns o articles) impulsades per Silene o fetes en col·laboració amb altres entitats.