Skip to content

L’associació Silene

Missió

Silene és una associació no lucrativa que té la missió d’estudiar, divulgar i promoure el patrimoni immaterial (espiritual i cultural) i els valors associats amb relació a la Natura i la seva conservació, especialment en espais naturals protegits.

Visió

Vol esdevenir una entitat de referència en la conservació dels valors i significats del patrimoni espiritual i cultural immaterial vinculats amb la Natura, així com en la seva integració en la conservació d’espècies, espais, paisatges, llocs i també en les estratègies d’organitzacions interessades a millorar la seva relació amb la Natura.

Valors

Els valors que inspiren Silene regeixen el seu posicionament i marquen les directrius de les seves activitats:

  • La humilitat és un valor fonamental que va influir la tria del nom de l’entitat: una flor discreta i humil, que creix en llocs pedregosos, sovint a les vores dels camins, superant dificultats per mostrar la seva bellesa.
  • L’espiritualitat, consubstancial a l’ésser humà, per la qual ens adonem que formem part de Quelcom més gran que nosaltres, que ens vincula i relliga a la resta de la realitat, a tots els éssers, visibles i invisibles, i que ens impulsa a la transcendència i la comunió.
  • La sobrietat, entesa com l’art de la moderació vital, el qual ens fa fruir sanament i és fructífer, i que ens vincula amb la humanitat, la vida i el cosmos, des d’una perspectiva de solidaritat universal.
  • El contacte profund amb la Natura com un component essencial del nostre benestar i desenvolupament integral (físic, psicològic i espiritual), d’on es desprèn l’opció per la naturalitat.
  • El reconeixement de la Natura com a mestra, que sempre ens parla, a voltes de manera clara i d’altres subtil, quan tenim una actitud receptiva per escoltar-la, per copçar els missatges dels seus símbols i manifestacions.
  • La sinèrgia per actuar sempre que podem en col·laboració amb altres entitats o persones, procurant catalitzar canvis en la direcció de la nostra visió, tot impulsant valors que connecten íntimament els éssers humans amb la Natura.

 

Qui forma part de Silene?

L’associació Silene té tres tipus de membres: actius, col·laboradors i patrocinadors.  Els membres actius, que constitueixen l’equip de treball actual, són els següents:

Josep Maria Mallarach
És membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN i del seu  Grup especialista en valors culturals i espirituals dels espais naturals protegits. El 2004, amb Thymio Papayannis, van crear la Iniciativa Delos, dedicada als espais naturals sagrats de països tecnològicament desenvolupats. És autor, coautor o editor de diversos llibres i articles en aquesta temàtica. Va diririgr un curs de postgrau sobre valors i significats espirituals de la natura durant sis anys, a la Universitat de Girona, i és docent d’aquest tema en diverses universitats del país. És llicenciat en Geologia, màster en Ciències Ambientals i doctor en Biologia ambiental.

 

Xavier Perarnau
Ha cursat estudis d’Antropologia i Filosofia, i el Postgrau Significats i valors espirituals de la Natura. Amant de les arts i de la muntanya, aprofundeix i promou el coneixement i activitats de la tríada Naturalesa, Art i Espiritualitat en ressonància amb la concepció de l’ecosofia o ecologia espiritual. Va ser membre del  Centre d’Art i Natura de Farrera.  Impulsa la iniciativa Esperit de Cura.

 

 

Laia Sadurní
Creació i coordinació de la pàgina web de Silene. Col.labora facilitant la integració de continguts per mitjà del llenguatge simbòlic de les arts, combinant recerca i pedagogia a través de tallers vivencials a la Natura. És guia de Boscos Terapèutics per la Cooperativa Sèlvans, professora del curs de postgrau Formació i Guiatge en Boscos Terapèutics de la Universitat de Girona, i coordinadora del Cicle Interioritat Sagrada, la Mística a través de diferents Tradicions espirituals.

 

 

Mariona Aragay
Filòloga clàssica formada en gestió cultural i comunicació, amb més de quinze anys d’experiència en el sector cultural, artístic, social i educatiu. És també Guia de banys de bosc i postgrau en significats i valors espirituals de la natura, interessada en reequilibrar la relació i el vincle entre les persones amb la natura.

 

 

 

 Marcel·lí Mora
Professor d’institut al llarg de vint-i-cinc anys, es dedica actualment a l’escriptura en el marc de projectes literaris i pedagògics d’educació ambiental, emocional i en valors. Ha publicat la novel·la Floriran roselles i els contes El cant del Feng i Bombolleta. Arregla L’hort del Miquel, un espai enjardinat per al passeig contemplatiu a Penelles (Noguera). És llicenciat en Filosofia, diplomat en Teologia i graduat en Psicologia. Ha cursat el postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura.

 

 

Francesc Bellaubí
Durant més de vint anys, ha ofert assistència tècnica a organitzacions de desenvolupament i agències internacionals, ONG i institucions de recerca de diferents països d’Amèrica, Àfrica i Àsia-Pacífic en la gestió dels recursos naturals. Després de doctorar-se en Ciències Naturals, fa recerca sobre geoètica i integritat així com sobre l’activisme espiritual. Amb seu a Berlín.

 

 

 

Nieves Callado
Interessada en la relació simbòlica entre l’ésser humà i la Natura i els vincles profunds establerts al llarg de la història, en concret a través de la geografia sagrada i els pelegrinatges. És impulsora d’Endinsa’t, projecte per promoure la integració social i el benestar integral a través de la Natura i l’espiritualitat. Actualment aborda l’estudi dels llocs sagrats a partir de la geometria natural i la seva qualitat energètica. És llicenciada en Ciències Ambientals, màster en Espais Naturals Protegits i postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura.

 

 

Pau Sanosa
Ha investigat i treballat els temes de governança tradicional, principalment en sistemes pastoralistes comunals, així com en els valors culturals i espirituals dels paisatges d’alta muntanya.  Des de 2016 coordina el grup de joves professionals del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals dels Espais Naturals Protegits, de la UICN. És llicenciat en Ciències Ambientals, màster en Espais Naturals Protegits i doctorand en Antropologia.

 

 

Jaume Estarellas
Biòleg ambiental. En el marc de la Iniciativa Delos (UICN) va participar en l’elaboració dels estudis de cas del Parc nacional de Doñana-Santuari del Rocío (Andalusia) i del Parc natural de Montsant (Catalunya). Col·laborador del manual per integrar els valors culturals i espirituals en els espais naturals protegits publicat per Silene i Europarc-España (2012). Treballa com a tècnic de biodiversitat del Consell insular d’Eivissa en tasques de gestió i protecció ambiental a les Illes Balears.