Col·laboradors

Silene és membre de la Xarxa d’aprenentatge d’espais naturals protegits (PALNet) i del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals dels Espais Naturals Protegits, de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).

Silene col·labora amb:

  • Organitzacions públiques, comunals o privades responsables d’espais naturals protegits d’Alemanya, Catalunya, Espanya i Finlàndia.
  • ONGs i entitats privades amb interessos comuns de Catalunya, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Marroc, Mèxic i Romania.
  • Monestirs i eremitoris catòlics, ortodoxes i budistes emplaçats en espais naturals protegits d’Europa, Orient Mitjà i el Caucas.

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post” target=”_top”>
<input type=”hidden” name=”cmd” value=”_s-xclick” />
<input type=”hidden” name=”hosted_button_id” value=”TAUJ8LW6YYUUW” />
<input type=”image” src=”https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_donate_SM.gif” border=”0″ name=”submit” title=”PayPal – The safer, easier way to pay online!” alt=”Botón Donar con PayPal” />
<img alt=”” border=”0″ src=”https://www.paypal.com/es_ES/i/scr/pixel.gif” width=”1″ height=”1″ />
</form>