Skip to content

Condicions per a l’acceptació de treballs

Per l’acceptació, la incorporació i la difusió de treballs originals a través del Centre de Documentació de Silene i mitjançant la seva web, l’autor haurà d’acceptar les següents condicions:

  1. L’autor/s declara que el document és un treball seu original i que no infringeix els drets d’autor de terceres persones.
  2. L’autor/s o el propietari/s dels drets d’autor atorga a Silene el dret no exclusiu d’arxivar, reproduir, comunicar i distribuir el seu document a través del Centre de Documentació de la pàgina web de Silene (www.silene.ong).
  3. Silene, a través de la seva pàgina web, identificarà clarament l’autor/s del document.
  4. Amb l’objectiu de preservar el document, Silene podrà guardar més d’una còpia del document, sense canviar-ne el contingut.
  5. A la Nota Legal de la pàgina web de Silene, s’expressa que els articles i comunicacions que apareixen a www.silene.ong són propietat de cada autor individual i que per tant, no es permet la reproducció, còpia, distribució, comunicació pública, transformació o comercialització d’aquesta informació sense l’autorització expressa dels seus autors o dels propietaris dels drets d’explotació.
  6. Aquest dipòsit és per a un termini indefinit.