Serveis

Silene ofereix serveis i recursos per facilitar la integració del patrimoni cultural intangible i dels valors espirituals de la natura en diversos àmbits com ara l’educació, la divulgació, l’ús públic, la planificació o la gestió, des d’una perspectiva de conservació o custòdia responsable. Concretament, els serveis oferts per Silene són:

 

CONSULTORIA

  • Estudis i projectes per crear la base de coneixement necessari per facilitar la conservació i promoció dels valors culturals i espirituals de la natura, normalment centrada en espais, hàbitats o indrets particulars.
  • Acompanyament a organitzacions i procesos de presa de decisions a través d’un assessorament continu i adaptat a les necessitats especifiques de cada cas, basat en principis ecològics i d’inspiració espiritual que permet consensuar objectius i impulsar processos de canvi transformadors que aportin credibilitat.
  • Formulació i impuls d’accions per conservar, difondre o experimentar els valors culturals immaterials i espirituals de la natura, ja sigui en l’àmbit educatiu, empresarial, assistencial : activitats contemplatives a la natura, de promoció del benestar integral, de sensibilització ambiental, etc.

FORMACIÓ i DIVULGACIÓ

  • Activitats formatives i de divulgació: Cursos, tallers, conferències i xerrades per transmetre la importància dels valors culturals i espirituals de la natura, com a valors intrínsecs i com a recursos ecosistèmics. I també publicacions pròpies o en col·laboració amb altri.

RECURSOS

  • Centre de documentació que conté recursos i documents sobre el patrimoni espiritual i cultural immaterial vinculat al patrimoni natural, des del nivell local a l’internacional. Es tracta del centre de documentació de referència del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals de la Comissió Mundial d’Espais Naturals Protegits, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).
  • Notícies vinculades amb la missió de l’associació.