Accions de gestió i avaluació que reforcen la preservació i el gaudi dels valors del patrimoni espiritual de la natura, de manera integrada amb la conservació dels valors del patrimoni natural, cultural i espiritual en tots els camps de la gestió de la natura i el paisatge, inclosa l’avaluació. Sistemes tradicionals d’ús i pertinença dels territoris i els recursos.

Carregar més entrades