Skip to content

Documents de gestió

Accions que reforcen la preservació i el gaudi dels valors del patrimoni immaterial de la natura, de manera integrada amb la conservació de la natura i el paisatge, en tots els camps, inclosa l’avaluació de llur efectivitat. Sistemes tradicionals de governança de territoris i recursos.

Carregar més entrades