El Centre de Documentació de Silene conté recursos i documents sobre el patrimoni espiritual i cultural immaterial vinculat a la conservació de la natura i el patrimoni natural, des del nivell local a l’internacional.

El servei s’ofereix en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, per bé que els documents estan en els idiomes originals i s’acompanyen de traduccions, quan se’n disposa.

És el centre de documentació de referència del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals de la Comissió Mundial d’Espais Naturals Protegits, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Tipologia de document
 • Cites de saviesa
  Cites, aforismes i consells vinculats a la Natura des de les grans Tradicions espirituals de la humanitat.
 • Declaracions
  Declaracions d'autoritats espirituals, científiques, polítiques o socials en relació als valors espirituals de la natura i la necessitat de tenir-los en compte
 • Documents estratègics
  Directrius, estratègies, recomanacions o propostes de l'àmbit científic i religiós, procedents de congressos, simposis, seminaris, tallers, etc. nacionals o internacionals.
 • Documents legals
  Convenis, tractats, lleis, normes de qualsevol àmbit administratiu, nacional o internacional.
 • Publicacions de Silene
  Publicacions impulsades per l'associació o fetes en col·laboració amb altres entitats o organitzacions amb les quals Silene comparteix valors i objectius.
 • Reflexions entorn de la ciència i l'espiritualitat
  Aportacions sobre la relació entre la ciència moderna i l'espiritualitat, o bé amb les ciències tradicionals de la natura i/o el coneixement ecològic tradicional.
 • Reflexions entorn de la natura i l'espiritualitat
  Aportacions sobre la relació entre la natura i l'espiritualitat, en tota la diversitat de conceptes i accepcions que ambdues poden tenir i en diverses manifestacions.
 • Videogràfics
  Pel.lícules, entrevistes i documentals

Carregar més entrades