Skip to content

Centre de documentació

El Centre de Documentació de Silene conté recursos i documents sobre el patrimoni espiritual i cultural immaterial vinculat a la Natura i el patrimoni natural, des del nivell local a l’internacional.

Els resums s’ofereixen en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, per bé que els documents estan en els idiomes originals i s’acompanyen de traduccions, quan se’n disposa.

És el centre de documentació de referència del Grup Especialista en Valors Culturals i Espirituals de la Comissió Mundial d’Espais Naturals Protegits, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Tipologia de document
 • Citacions de saviesa
  Citacions, aforismes i consells vinculats a la Natura des de diverses tradicions espirituals.
 • Declaracions internacionals
  Declaracions d'autoritats espirituals, científiques, polítiques o socials en relació als valors espirituals de la natura i la necessitat de tenir-los en compte.
 • Documents de gestió
  Accions que reforcen la preservació i el gaudi dels valors del patrimoni immaterial de la natura, de manera integrada amb la conservació de la natura i el paisatge, en tots els camps, inclosa l'avaluació de llur efectivitat. Sistemes tradicionals de governança de territoris i recursos.
 • Documents de planificació
  Plans i programes destinats a la conservació de la natura (espais, hàbitats o espècies protegides) que incorporin la dimensió espiritual i cultural.
 • Documents estratègics
  Directrius, estratègies, recomanacions o propostes de l'àmbit científic i religiós, procedents de congressos, simposis, seminaris, tallers, etc. nacionals o internacionals.
 • Documents legals
  Convenis, tractats, lleis, normes de qualsevol àmbit administratiu, nacional o internacional.
 • Informació i sensibilització
  Eines d'informació, sensibilització i reflexió sobre els valors culturals i espirituals de la natura i el paisatge en diverses tradicions i cosmovisions. Recursos pedagògics, didàctics i de formació que ajudin a integrar aitals valors en la conservació de la natura, inclosos els mites, contes, rondalles o llegendes.
 • Reflexions entorn de la ciència i l'espiritualitat
  Aportacions sobre la relació entre la ciència moderna, les ciències tradicionals de la natura o el coneixement ecològic tradicional i l'espiritualitat.
 • Reflexions entorn de la natura i l'espiritualitat
  Aportacions sobre la relació entre la natura i l'espiritualitat, en qualsevol dels conceptes i les accepcions que ambdues poden tenir i en totes les seves manifestacions.
 • Videogràfics
  Pel.lícules, entrevistes i documentals

Carregar més entrades