Skip to content

Documents estratègics

Directrius, estratègies, recomanacions o propostes de l'àmbit científic i religiós, procedents de congressos, simposis, seminaris, tallers, etc. nacionals o internacionals.

Carregar més entrades