Serveis

Silene ofereix serveis i recursos per facilitar la integració del patrimoni cultural intangible i dels valors espirituals de la Natura en diversos àmbits com ara l’educació, la divulgació, l’ús públic, la planificació o la gestió, des d’una perspectiva de conservació o custòdia responsable, generalment en col·laboració amb d’altres actors. Entre els serveis oferts per Silene hi ha:

 

CONSULTORIA

  • Estudis i projectes per crear la base de coneixement necessari per facilitar la conservació i promoció dels valors culturals i espirituals de la Natura, sovint centrada en espais, hàbitats o indrets particulars.
  • Acompanyament a organitzacions i processos de presa de decisions a través d’un assessorament adaptat a les necessitats específiques de cada cas, basat en principis ecològics i d’inspiració espiritual que permet consensuar objectius i impulsar processos de canvi transformadors que aportin credibilitat.
  • Formulació i impuls d’accions per conservar, difondre o experimentar els valors culturals immaterials i espirituals de la Natura, ja sigui en l’àmbit educatiu, empresarial o assistencial: activitats contemplatives a la Natura, de promoció del benestar integral, de sensibilització ambiental, etc.

FORMACIÓ i DIVULGACIÓ

  • Activitats formatives i de divulgació: cursos, tallers, conferències i xerrades per transmetre la importància de tot el ventall de valors culturals i espirituals de la Natura, com a valors intrínsecs i com a recursos ecosistèmics.
  • Publicacions pròpies (Butlletí i Quaderns) o fetes en col·laboració amb altri.

RECURSOS