Skip to content

Llocs sagrats

Terme parigües, amplamanet utilitzat internacionalment, que comprèn una ampla diversitat d’espais naturals amb valors religiosos o espirituals. Els adjectius que reben poden ser molt diversos, espais sants, invulnerables, de poder, etc

Carregar més entrades