Skip to content

Documents de planificació

Plans i programes destinats a la conservació de la natura (espais, hàbitats o espècies protegides) que incorporin la dimensió espiritual i cultural.