Tourists and ‘philosophers’: Nature as a medium to consciousness and transcendence in spiritual tourism

Shaohua Wang, Dani Blasco, Amran Hamzah & Bas Verschuuren2023

La natura és un context vital per a experiències transcendents que fomenten les dimensions espirituals de la humanitat….