Guidelines for geoconservation in protected and conserved areas

Roger Crofts et al.2020

Gland (Suïssa)Novembre 2020

Elaborada per un equip internacional d’experts en un llenguatge fàcil d’entendre, aquesta guia de bones pràctiques va destinada…